• Työhyvinvointi ja organisaatiokulttuuri
 • 13. lokakuuta, 2017

Näin löydät täsmätyön – 5 vinkkiä millenniaalille

Kirjoittajasta: Olen Valamiksen työntekijä, joka tykkää työstään ja työpaikastaan (ja olen kirjoittanut tämän vapaaehtoisesti). Teen uraa yrityksessä, josta saan työlleni selkeän tarkoituksen ja joka tarjoaa positiivisen ympäristön luovien ideoiden kehittelemiseen. Bostonin toimipisteeltä käsin osallistun Valamiksen markkinointiin pääosin Yhdysvaltojen puolella, mutta on hienoa olla tiiviissä yhteistyössä toisella puolen maailmaa olevien kollegoideni kanssa.

HUOMAA: Minulla saattaa olla niin sanottu millenniaalin harha. Useimmat ihmiset viettävät enemmän aikaa työpaikallaan kuin kotonaan. Kun on töissä 40 tuntia viikossa, saattaa viettää työkaverien kanssa enemmän aikaa kuin perheen kanssa. Millenniaaleille eli y-sukupolvelle on tärkeää työssä viihtyminen ja työn mielekkyys. Jotkut kutsuvat tätä etuoikeutetuksi käyttäytymiseksi, mutta minusta se on hyvin järkiperäistä toimintaa. Viktor Frankl saattaisi olla samaa mieltä tästä.

Työnhaku itsessään on tylsää. Kukaan ei halua tuhlata aikaansa sellaisen työpaikan erilaisiin hakuvaiheisiin, jota he alkavat heti inhota. LinkedInin vuonna 2015 teettämän kyselyn mukaan 36 prosenttia vastaajista vaihtoi työpaikkaa, koska oli tyytymätön työympäristöön tai -kulttuuriin, ja 41 prosentin syynä oli tyytymättömyys ylimmän johdon johtamistapaan. Miten sitten voi tietää etukäteen, pitääkö yrityksestä vai ei? Työnantajat tuskin tuovat esille työpaikan huonoja puolia yrittäessään rekrytoida osaajia. Miten voit erottaa harhaanjohtavat tiedot ja selvittää yrityksen asioiden oikean laidan jo ennen kuin otat työn vastaan? Miten voit tietää, että pidät työpaikasta? Totta puhuen et voikaan. Näiden viiden keinon avulla voit kuitenkin paremmin löytää juuri sellaisen yrityksen, jossa olet mielelläsi töissä.

1. Mieti, mitkä henkilökohtaiset ja ammatilliset asiat ovat sinulle tärkeitä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä

 • Asioiden tärkeysjärjestys: jatkuvuus, työympäristö, urakehitys, itsensä kehittäminen, raha, työn ja vapaa-ajan tasapaino, työhyvinvointi, joustavuus, työsuhde-edut, yrityksen historia, adrenaliinihuuma (sovit startup-yritykseen) ja niin edelleen. Määrittele itsellesi tärkeät tekijät ja laita ne tärkeysjärjestykseen.
 • Työpaikan kiinnostavuus: Onko itse työ mielekästä? Onko tuote, palvelu tai toimiala kiinnostava? Tuntuuko uramahdollisuus innostavalta? Vaihtelevatko työtehtävät vai jatkuuko työ rutiininomaisena?
 • Tulevaisuus: Missä näet itsesi vuoden, kahden vuoden tai viiden vuoden päästä? Miten saavutat tavoitteesi?

Suunnittele realistinen budjetti, sijoitusstrategia tai mahdollinen uran kehityskaari tai laadi unelmakartta – toisin sanoen visualisoi itsellesi, mitä ajattelet haluavasi tulevaisuudelta. Toiveesi todennäköisesti muuttuvat jossain vaiheessa, mutta on helpompaa pyrkiä kohti selkeitä tavoitteita kuin hahmottaa jotain jäsentymätöntä tai sattumanvaraista.

Järjestele ajatuksesi. Itse rakastan tuottavuustyökaluja, ja viime vuosien suosikkini ovat Trello ja Momentum. Jos mieluummin kirjaat asiat kalenteriin tai pidät ne muistissasi, tee niin kuin tuntuu parhaalta.

Kun olet käynyt läpi ensimmäisen kohdan, voit seuraavaksi selvittää, sopiiko ajattelemasi yritys suunnitelmiisi.

2. Hyödynnä Glassdoor-sivustoa

Löysin Valamiksen työpaikan aikoinaan Glassdoorin kautta. Tämän organisaation missiona on auttaa ihmisiä löytämään mieluinen työ ja työpaikka. Glassdoorin avulla voi kätevästi selvitellä kiinnostavan organisaation sisäisiä suhteita. Glassdoorilla on kuukausittain yli 41 miljoonaa eri kävijää, joista 10 miljoonaa on tehnyt arvioita yli puolesta miljoonasta yrityksestä eri puolilla maailmaa. Työnantajat voivat luoda profiileja ja lisätä työpaikkailmoituksia, mutta he eivät voi poistaa tai muokata työntekijöiden arvioita, joten niistä muodostuu läpinäkyvä ja monipuolinen kuva yrityksestä.

Luettavissa on työntekijöiden antamia tietoja seuraavista aiheista:

 • työn ja vapaa-ajan tasapaino
 • palkkaus
 • arvio toimitusjohtajasta
 • yrityksen koko ja liikevaihto
 • työsuhde-edut
 • työpaikan hyvät ja huonot puolet.

Näin löydät täsmätyön – 5 vinkkiä millenniaalille

Esimerkistä: Eräälle yritykselle työntekijäarvioita on annettu palvelussa 15 302 kappaletta, ja 397 arviossa työntekijä on maininnut yrityksessä työskentelemisen hyväksi puoleksi sen, että siellä "oppii paljon". Tästä näkee myös, että 1 804 arviossa työn ja vapaa-ajan tasapaino on mainittu huonossa valossa. Glassdoor kerää siis palautetta yritysten sisältä, ja lisäksi annettujen tietojen pohjalta voidaan nähdä organisaatioita koskevia trendejä. Kannattaa tutkia, onko yrityksen johdossa tapahtunut hiljattain muutoksia tai onko tehty yrityskauppoja tai fuusioita, jotka saattavat vaikuttaa arvioihin.

3. Lue työpaikkailmoitus tarkkaan

Työpaikkailmoituksen sanamuodot ovat tärkeitä, kun halutaan kiinnittää parhaiden osaajien huomio. Aiempien kokemusteni pohjalta määrittelin itselleni tietyt arvot, joita etsin yrityksestä. Tiesin siis, että minulle olisi tärkeää löytää positiivinen työympäristö, urakehitysmahdollisuuksia ja paikka, jossa ihmiset työskentelevät mielellään. Ensimmäiseksi kiinnostukseni herätti yrityksen kuvaus:

"Päätoimipaikkamme sijaitsee Suomessa, jonka koulujärjestelmä on yksi maailman parhaista. Uskomme, että voimme auttaa organisaatioita valmistautumaan tulevaisuuden työtapoihin parhaiten yhdistämällä uudet oppimismenetelmät ja oikeanlaisen teknologian."

Seuraavaksi kiinnitin huomiota kolmeen avainkohtaan, jotka kertoivat yrityksen kulttuurista:

 • Euroopan 7. paras työpaikka: tästä tuli mieleen, että työpaikassa olisi tilaisuuksia koulutukseen ja oppimiseen.
 • Suomi: tästä tuli mieleen, että minulle tarjoutuisi mahdollisuus
  - kerätä työkokemusta ulkomailta
  - kehittää kulttuurista osaamista
  - hioa viestintätaitoja
  - käydä epämukavuusalueella
  - tutustua pohjoismaiseen työskentelykulttuuriin.
 • Lisäpiste: ilmoituksen oli laatinut Chief Human Resources Officer, mistä voi päätellä, että yrityksellä on erikseen HR-osasto eli tiimi, joka on erikoistunut huolehtimaan työntekijöistä ja heidän hyvinvoinnistaan.

4. Tutustu työnantajaan verkossa ja sosiaalisessa mediassa

Valamiksen työpaikkailmoitus herätti mielenkiintoni, mutta halusin vielä katsoa, miltä yrityksen sivusto ja sosiaalisen median kanavat näyttivät. Tuttu NASAn logo veti minua puoleensa, ja luin sivustosta yhteistyössä NASAn kanssa laaditun white paperin. Olin vaikuttunut sekä NASAn arvovallasta että huippuprojekteista ja -sovelluksista, joita Valamiksen yrityksille tarkoitettu oppimisympäristö Valamis tarjosi. Hurmaannuin yrityksen missiosta mutta myös työpaikan arvoista. Minulle on tärkeää, että yritys osoittaa olevansa oikeasti sitoutunut työntekijöidensä työhyvinvointiin. Kahlattuani sosiaalisen median sisällössä olin vakuuttunut siitä, että Valamiksen organisaatiokulttuuri oli vireä. Työntekijät (muutkin kuin markkinointi- ja HR-tiimiläiset) osallistuivat aktiivisesti somessa tuottamalla yritykselle sisältöä ja kommentoimalla. Yritykseen voi tutustua eri sivustojen kautta: esimerkiksi Crunchbase-, Indeed- ja LinkedIn-palveluista saa tietoja yrityksen historiasta, nykyisestä tilanteesta ja työntekijöistä sekä toimialan kehityksestä.

5. Esitä kysymyksiä työhaastattelussa

Kannattaa kysellä yrityksen kulttuurista ja kasvunäkymistä sekä työtehtävistä. Ankkuroi kysymykset siihen, mitä pohjustit ensimmäisessä kohdassa. Itse osallistuin useaan etähaastatteluun, ja oli selvää, että liittyisin tukitiimiin. Haastattelun aikana sain tilaisuuden kysellä tavallisilta työntekijöiltä, miltä heistä tuntui tehdä töitä Valamiksella.

Kyllä, tähän kaikkeen meni paljon aikaa ja vaivaa. Mutta jos ei tässä kohtaa käytä aikaa täsmätyön etsimiseen, voi joutua etsimään taas uuden työn ja jatkuva työpaikan vaihtaminen voi käydä kalliiksi. Ponnistelut palkitaan!

Katy Roby
Markkinointiassistentti