Valamis Group Oy rakentaa Kuopion kaupungin uudistetut verkkopalvelut

Valamis Group Oy* rakentaa Kuopion kaupungin uudistetut verkkopalvelut

Kuopio panostaa asiakaslähtöisyyteen, tulevaisuudessa uuteen ratkaisuun on liitettävissä myös sähköisen asioinnin palvelut

Joensuulainen tietotekniikan palveluyritys Valamis Group Oy ryhtyy uudistamaan Kuopion kaupungin verkkopalveluja. Www.kuopio.fi-osion uudistuksen on määrä valmistua vuoden 2011 alussa, jolloin Kuopio siirtyy uuteen palvelualuejärjestelmään. Valamiksen vahva osaaminen Liferay-alustalle toteutetuista verkkopalveluista sekä näytöt avoimen lähdekoodin ohjelmilla toteutetuista julkishallinnon ratkaisuista vakuuttivat mittavaan uudistustyöhön ryhtyvän Kuopion.

Valamis Group Oy:n toimitusjohtajan Jussi Hurskaisen mukaan Kuopion verkkopalvelukokonaisuuden toteuttaminen on yhtiölle merkittävä kuntahallinnon portaalitoimitus.

- Kuopio teki rohkean ja tulevaisuuteen tähtäävän viisaan valinnan. Koko Suomen kuntasektorilla verkkopalvelujen uudistaminen, kuntalaisen palvelunäkökulman aito huomioiminen ja myös sähköisen asioinnin kestävien ratkaisujen tekeminen ovat nyt keskiössä. Nykyisten järjestelmien parasta ennen päivämäärä on vääjäämättä ohitettu, toimitusjohtaja Jussi Hurskainen toteaa.

Kuopion kaupungin tietohallintojohtajalle Jukka Vornaselle haaste on tuttu.

- Tietojärjestelmien ylläpito nielee suurimman osan It-budjeteista käyttötalouden osalta. Suhdelukua yritetään kaikin tavoin muuttaa, jotta uusien substanssitoimintaa tehostavien ratkaisujen panostusta voitaisiin suhteessa kasvattaa. Tämä on asia, joka on haasteena sekä julkishallinnon että yksityisen liike-elämän puolella.

Avoimuuden pioneeri

Verkkopalvelun uudistamisen yksi merkittävä vauhdittaja on tuleva palvelualueuudistus. Kuopio siirtyy vuoden 2011 alussa palvelualuejärjestelmään, jossa kaupungin toiminta on nykyisen seitsemän toimialan sijaan jaettu kuuteen palvelualueeseen. Tavoitteena on asiakkaan näkökulman entistä selkeämpi korostaminen palvelutarjonnassa.

- Kuopion kaupunki ei sinänsä ole ensimmäinen kunta, joka lähtee rakentamaan sivustojaan avoimen lähdekoodin ratkaisulle. Pioneereja olemme ehkä siinä, että varsin puhdasotsaisesti avaamme ratkaisumme täysin myös muiden hyödynnettäväksi, tietohallintojohtaja linjaa.

Työn ensivaiheessa uudistetaan Kuopio ulkoinen verkkopalvelu. Uudistettava kokonaisuus käsittää yli 100 000 dokumenttia. Kokonaisuus kattaa kaikki kaupungin nykyiset toimialat, toistaiseksi ulkopuolelle jäävät kaupungin kulttuurilaitosten, nuorisopalvelun, koulujen sekä liikelaitosten sivut.

- Organisaatiomuutoksen ja palvelualuejärjestelmään siirtymisen vuoksi kaupungin internetsivut on uudistettava kokonaisuudessaan. Nykyaikainen sisällöntuotantoratkaisu ja toiminnallisuuden vastaaminen tulevaisuuden haasteisiin kytkeytyy erinomaisesti myös sivuston visuaalisen ilmeen uudistukseen, Vornanen taustoittaa.

Nyt toteutettava ratkaisu on myös osa sähköisen asioinnin palvelualustaa tuoden hyvän integroitavuuden sähköisen asioinnin palveluihin.

Kuntalaista kuunnellaan

Kuopion verkkosivujen käyttäjillä on tähänkin saakka ollut mahdollisuus antaa palautetta verkkosivujen palautelomakkeen tai sähköpostin kautta. Arvokas asiakaspalaute huomioidaan uutta rakennettaessa.

- Saatujen palautteiden mukaan sivujen tarjontaa pidetään monipuolisena, mutta tietoa ei ole helppo löytää ja monet etsittävät asiat löytyvät vasta pitkien polkujen takaa. Eniten arvostelua kohdistuu sivujen ulkoasuun, josta toivotaan modernimpaa. Uudistuksen tavoitteena on luoda selkeämpiä asiakokonaisuuksia, joka helpottaa tietojen löytämistä, Jukka Vornanen kertoo.

Työt käynnistyvät heti

Verkkopalvelun uudistaminen on iso urakka myös kaupungin omalle organisaatiolle, joka vastaa sivuston sisältötuotannosta. Kyse on sadoista henkilötyövuosista. Sisällön siirtämisvaiheessa uuteen järjestelmään on tarkoitus palkata yksi kokopäiväinen projektityöntekijä puoleksi vuodeksi.

Lisätiedot:

Valamis Group Oy

Jussi Hurskainen
toimitusjohtaja
0500 879 417
jussi.hurskainen@valamis.com

Kuopion kaupunki

Jukka Vornanen
tietohallintojohtaja
044 718 2896
jukka.vornanen@kuopio.fi

 

*Uutisen julkaisuhetkellä Valamis oli nimeltään Arcusys.