Ainutlaatuinen verkkopalvelu Oulun seudun pientalorakentajille

Oulun seudulla asukkaat voivat pian rakentaa entistä energiatehokkaampia ja laadukkaampia pientaloja uuden verkkopalvelun avulla.

Suomessa ainutlaatuinen, seudullisen rakentamisen ja asumisen palvelu toteutetaan Oulun kaupungin ja Valamis Group Oy:n yhteistyönä. Palvelu on pientalorakentajien käytössä vuonna 2011.

Toteutettava verkkopalvelu toimii suunnittelun ja rakentamisen aikana yhteistyöalustana rakentajan ja suunnittelijoiden välillä. Palvelun avulla rakentajan tekemiä laatuvalintoja voidaan seurata koko rakentamisen aikana suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa. Rakentamisen jälkeen verkkopalvelu toimii talokohtaisena sähköisenä huoltokirjana, joka helpottaa energiaseurannan ja talohuollon rutiineja.

"Valamiksen kanssa kehitettävä palvelu on seutukuntalaisten käytettävissä korvauksetta", kertoo Tulevaisuuden Palveluyhteiskunta -hankkeen projektipäällikkö Johanna Niskanen.

Valamis Group Oy on edelläkävijä sähköisen asioinnin palveluiden kehittämisessä. "Omakotirakentamisen verkkopalvelu tulee laajenemaan jatkossa koko maahan ja palvelua tullaan kehittämään kokonaisvaltaiseksi rakentamisen ja asumisen sähköiseksi palveluksi. Olemme paalupaikalla tehostamassa julkisia prosesseja avoimen ICT-kehityksen avulla", toteaa Valamis Group Oy:n toimitusjohtaja Jussi Hurskainen.

Lisätietoja:

Oulun kaupunki
Projektipäällikkö Johanna Niskanen
Puh. +358 44 703 1367
johanna.niskanen@ouka.fi

Valamis Group Oy
Toimitusjohtaja Jussi Hurskainen
Puh. +358 40 087 9417
jussi.hurskainen@valamis.com

 

*Uutisen julkaisuhetkellä Valamis oli nimeltään Arcusys.